Hudební agentura G-Art

Smuteční hudba

pohreb

„Existuje země živých a mrtvých a mostem mezi nimi je láska.“
Thornton Wilder

Smrt člověka je loučení, definitivní, nesmlouvavé, zásadní. A přináší celou řadu důsledků. Přepadá nás pocit bezmoci, opuštěnosti, nejrůznější stresové stavy ještě znásobují tíhu otázek: co si počnu, nevím co dál, proč právě on-ona, jak budu dál žít... A přitom nás tíží blízká konkrétnost data obřadu, organizační zajištění mnoha složek obřadu, společenské závazky.

Profesionální hudebníci, které Vám nabízíme, nejsou chladnými, akademicky dokonalými interprety, nýbrž lidmi, kteří toho hodně vědí o lidském smutku, bolesti, zranitelnosti, nostalgii, přítomnosti i touze člověka...

Vyberte si z níže uvedené nabídky, zvolte repertoár a neváhejte nás kontaktovat.

  • Sólo smyčce

    Skladby pro smyčcové nástroje hrají dva nebo tři hudebníci. Sólo houslí nebo violoncella doprovázejí varhany (např. Bachův Air, Dvořákův koncert h-moll pro violoncello aj.), některé skladby všechny tři hudební nástroje dohromady (např. první a druhá věta z Corelliho sonáty, Dvořákovo Largo aj.). Smyčcové nástroje hrají v obřadních síních, nebo mohou být vybrány pro smuteční obřad v kostele.

  • Sólo zpěv

    Snad nejosobitější volbou jsou skladby zpívané mužským či ženským hlasem s doprovodem varhan. Někdy se ještě připojí housle nebo violoncello.

  • Dechová hudba

    V kostele, před kostelem, cestou na hřbitov a u hrobu (podle místních zvyklostí) hraje dechová hudba. Větší dechový soubor se skládá z osmi hudebníků (dvě trubky, basová trubka, tenor, baryton, lesní roh, tuba a buben), menší dechový kvintet z pěti hudebníků (dvě trubky, tenor, baryton a tuba).